BỆNH VIỆN PHỤ SẢN - NHI HÀ TĨNH

 

Dự án: Bệnh viện Phụ sản - Nhi Hà Tĩnh

Vị trí: Tỉnh Tĩnh

Thông số kỹ thuật: kích thước Bệnh viện: 300 giường, tổng diện tích: 3,7 ha

Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 17

Mô hình đầu tư: PPP

Liên hệ: Quy hoạch Tĩnh và Vụ Đầu tư, Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Tĩnh.

Tel: +84 39 3608094; Fax: +84 393856750
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​