DU LỊCH SINH THÁI ĐÀ LẠT - ĐANKIA

 
Dự án: Du lịch Sinh thái Đà Lạt - Đankia

Địa điểm: Huyện Lạc Dương và thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Thông số kỹ thuật: Khu du lịch sinh thái trung tâm giải trí

Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 2.000

Mô hình đầu tư: Trong nước, liên doanh hoặc 100% vốn FDI

Liên hệ: Kế hoạch Lâm Đồng và Đầu tư, 2 Trần Hưng Đạo, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Tel
: +84 63-388311; Fax: +84 63-3834806
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​