TRƯỜNG ĐÀO TẠO KỸ THUẬT CHÂN MÂY

 

Dự án: Trường Đào tạo kỹ thuật Chân Mây

Location: Khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông số kỹ thuật: Nguồn nhân lực cho Khu kinh tế Chân Mây. 500 người / năm

Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 20

Mô hình đầu tư: Bất kỳ mô hình

Liên hệ: Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế, đường Tôn Đức Thắng, Thành phố Huế. Tel: +84 54-3821264 FAX: +84 54-3821264
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​