BỆNH VIỆN PHỤ SẢN - NHI BÌNH ĐỊNH

 
Dự án: Bệnh viện Phụ sản - Nhi Bình Định

Vị trí: Tỉnh Bình Định

Thông số kỹ thuật: kích thước Bệnh viện: 500 giường, tổng diện tích: 3,72 ha

Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 24

Mô hình đầu tư: PPP

Liên hệ: Kế hoạch Bình Định và Cục Đầu tư, 35 Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tel: +84 56 3822628 Fax: +84 56 3824510
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​