NGHỀ CHĂN NUÔI VÀ CHẾ BIẾN SỮA

 
Dự án: Nghề chăn nuôi và chế biến sữa

Huyện Trảng Bàng, Gò Dầu, Tân Châu, Tân Biên, Châu Thành, Bến Cầu, Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh: Location

Thông số kỹ thuật: Đối với tiêu dùng trong nước và xuất khẩu

Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 48-96

Mô hình đầu tư: 100% vốn trong nước hoặc liên doanh

Liên hệ: Đầu tư Thương mại-Du lịch-Trung tâm Tây Ninh khuyến mãi; Ninh Vụ Tây Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
118 Phạm Tùng, phường 1, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; Tel: +84 663-822648 Fax: +84 663-820236
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​