PHÁT TRIỂN DIỆN TÍCH TRỒNG LÚA KẾT HỢP VỚI CHẾ BIẾN

 

Dự án: Phát triển diện tích trồng lúa kết hợp với chế biến

Huyện Đến từ :: Yên Định, Thiệu Hóa, Triệu Sơn, Quảng Xương, Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Nga Sơn, Đông Sơn, Hà Trung, Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Thông số kỹ thuật: Quy mô: 20.000 ha

Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 24

Mô hình đầu tư: Công ty liên doanh

Liên hệ: Thanh Phòng Hòa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 49 Đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa; Tel: +84 37-3850281 Fax: +84 37-3850281
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​