PHÁT TRIỂN KHU LIỆU KẾT HỢP VỚI CHÈ CHẾ BIẾN THÁI NGUYÊN


Dự án: Phát triển vùng nguyên liệu gắn với chế biến chè Thái Nguyên

Đến từ: Một phần của Yên Bình phức tạp Phổ Yên và huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Thông số kỹ thuật: Quy mô: 1.020 ha

Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 38,41

Mô hình đầu tư: 100% vốn trong nước hoặc liên doanh

Liên hệ: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên;

Tel: +84 280- 3.759.605; Fax: +84 280-3654376

hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của tỉnh Thái Nguyên;

Tel: +84 280-3855484 Fax: +84 280-3857731
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​