CƠ SỞ ĐÔNG LẠNH ĐỂ BẢO QUẢN NÔNG SẢN SAU THU HOẠCH VÀ HẢI SẢN

 

Dự án: Cơ sở đông lạnh để bảo quản nông sản sau thu hoạch và hải sản

Địa chỉ: KCN Bình Minh, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Thông số kỹ thuật: Quy mô: 5 ha

Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 9.6

Mô hình đầu tư: 100% vốn FDI

Liên hệ: Cơ quan quản lý Khu công nghiệp Vĩnh Long; 85 Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long; Tel: + 8438-3835993 Fax: + 8438-3835993
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​