VÙNG HOA ĐẶC HIỆU

Dự án: Vùng hoa đặc hiệu

Địa điểm: Ninh Phúc, xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Thông số kỹ thuật: Sản lượng hàng năm: 10 triệu bông hoa; quy mô: 50ha

Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 30

Mô hình đầu tư: liên doanh, 100% vốn FDI

Liên hệ: Kế hoạch Bình Ninh và đường bộ đầu tư Phòng Số 8 Hồng Phong, phường Vân Giang, Thành phố Ninh Bình;
Tel: +84 30-3871156; Fax: +84 30-3873381
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​