PHÁT TRIỂN BƯỞI PHÚC TRẠCH CAM HƯƠNG SƠN

 

Dự án: Phát triển bưởi Phúc Trạch cam Hương Sơn

Đến từ: huyện Hương Sơn và Vũ Quang, tỉnh Tĩnh

Thông số kỹ thuật: Diện tích: Phúc Trạch bưởi 2.000 ha; Hương Sơn, Vũ Quang cam: 3.000 ha

Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 20

Mô hình đầu tư: Liên doanh

Liên hệ: Phòng Tĩnh Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đường số 61 Phan Đình Phùng, TP Tĩnh; Tel: +84 39-3855598 Fax: +84 39-3856991
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​