NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO HỖN HỢP LONG PHÚ

Dự án
: Nông nghiệp công nghệ cao hỗn hợp Long Phú
Địa điểm: xã Tân Hưng, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng
Thông số kỹ thuật: Diện tích: 100 ha
Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 100
Mô hình đầu tư: liên doanh, 100% vốn FDI
Liên hệ: Sóc Trăng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 8 Hùng Vương, 6, Sóc Trăng Thành phố; Tỉnh Sóc Trăng;
Tel: +84 793 821913; Fax: +84 793 826086
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​