NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO HỖN HỢP SỐ 2

 
Dự án: Nông nghiệp công nghệ cao hỗn hợp Số 2

Địa điểm: xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ

Thông số kỹ thuật: Diện tích: 244,2 ha

Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 26

Mô hình đầu tư: liên doanh, 100% vốn FDI

Liên hệ: UBND Cần Thơ, 2 Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ Province.
Tel
: 84 8.071.165; Fax: 84 8071182
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​