NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO HỖN HỢP SỐ 3

Dự án: Nông nghiệp công nghệ cao hỗn hợp số 3

Địa điểm: Xã Thạch Phú, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ

Thông số kỹ thuật: Diện tích: 100 ha.

Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 10.2

Mô hình đầu tư: liên doanh, 100% vốn FDI

Liên hệ: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cần Thơ, 4 Ngô Hữu Hạnh, quận Ninh Kiều, tỉnh Cần Thơ;

Tel: +84 171 03823491; Fax: +84 17103 820800

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​